Årsmötet på stadsmuseet i Stockholm 2005

En av dem som forskat kring CJD är Matti Sandin, ung byggnadshistoriker och blivande byggnadsantikvarie. Under sina studier vid Stockholms universitet skrev han bland annat en uppsats om det sk Bångska huset. Ett ståtligt, palatsliknande hus vid Stureplan. Detta smyckade CJD med 13 statyer på olika platser på fasaden...

spacer

Fotoutflykt till Floda kyrka

I Södermanland kan man finna en av av de märkligaste landsortskyrkorna. I Floda socken reser sig redan på långt håll en mäktigt silhuett med en hög tornspira över den bördiga åkermarken. Arkitekten A H hägg ritade en gotisk katedral av tegel, när den gamla kyrkan började falla ihop och...

spacer

Årsmötet i Grebbestad 2004

Lördagen den 18 september hölls årsmötet 2004. Platsen var Rasta vägkrog i Tanumshede där ett 15-tal medlemmar infunnit sig. En delvis ny styrelse valdes där bl a Martin Dyfverman blev ny ordförande efter Curt Hjälmén, som tackades för många år på denna post. Sekreteraren Lennart Johansson hade låtit trycka...

spacer

Årsmötet på Sundbybergs Museum 2003

Den 16 augusti samlades 17 av släktföreningens medlemmar på det hembygdsmuseum som är inrymt i en f d skolbyggnad vid en av stadsgatorna i centrala Sundbyberg. Där tog museets chef, Lena Löfström emot och hade förberett oväntat mycket material och även föremål att beskåda. Strax innanför dörren stod till...

spacer